Radiation Oncology

Flexible, intuitive planning environment

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*

Pinnacle³ Treatment Planning

Fast, accurate, and interactive treatment planning tools have made Pinnacle³ a leader in radiation treatment planning. With a reputation for performance, reliability and a flexible, intuitive planning environment that simplifies workflow, Pinnacle³ has become the product of choice of many leading cancer centers globally.