Enhance business

growth and

patient care

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*

Mammography

Digital mammography has proven to enhance the efficiency of breast cancer screening. Today Philips solutions based on the unique photon counting technology bring a further advancement in digital mammography: outstanding image quality at a dramatically reduced X-ray dose.