Patient monitoring
meaningful innovation masthead

Theo dõi và đo lường liên tục.Khả năng ứng dụng lâm sàng chuyên sâu.

Philips IntelliVue với Masimo rainbow SET™

Màn hình Philips với công nghệ của Masimo mang đến khả năng theo dõi huyết sắc tố liên tục và không xâm lấn đáng tin cậy – tại giường bệnh. Duy trì khả năng theo dõi nhất quán về tình trạng của bệnh nhân cùng với các mẫu xét nghiệm huyết sắc tố có xâm lấn. Tạo thuận lợi cho quy trình làm việc và giảm chi phí, đồng thời cung cấp khả năng theo dõi bệnh nhân được chứng nhận lâm sàng ở mọi cơ sở chăm sóc.

Giá trị đo lường vớii công nghệ Masimo


Philips IntelliVue với Masimo rainbow SET mở rộng khả năng ứng dụng lâm sàng mà không cản trở quy trình.

Provides accurate hemoglobin measurement

Cung cấp chỉ số đo huyết sắc tố chính xác

Liên tục cập nhật về sự thay đổi trong huyết sắc tố của bệnh nhân – xen kẽ giữa các mẫu xét nghiệm có xâm lấn.

Works with your IT

Tương thích với công nghệ IT của bạn

Thu thập dữ liệu bổ sung liên tục và gửi dữ liệu vào hệ thống EMR một cách an toàn thông qua cơ sở hạ tầng hiện có.

Works with your IT

Hỗ trợ quy trình làm việc của bệnh viện

Xem các xu hướng, thông số đo chính và hơn thế nữa, tại giường bệnh và trong khi di chuyển.

Công nghệ đo không xâm lấn – trong thực hành lâm sàng


Các bài bình duyệt đã phát hiện ra rằng sử dụng tính năng theo dõi SbHb® kết hợp với các mẫu xét nghiệm máu có xâm lấn có thể hữu ích trong phòng cấp cứu, phòng mổ và khoa phòng khác.

Stat icon 1

Trong ứng dụng phẫu thuật ít mất máu

Giảm lượng truyền máu không cần thiết

>Giảm hơn 87% trong tần số truyền máu(từ 4,5% còn 0,6%)1

 

>Giảm hơn 90% đơn vị truyền máu trung bình (từ 0.1 còn .01 đơn vị máu trên mỗi bệnh nhân)1

Stat icon 2

Trong ứng dụng phẫu thuật mất nhiều máu

Giảm lượng truyền máu không cần thiết

> Giảm hơn 73% còn 32% lượng bệnh nhân nhận nhiều hơn 3 đơn vị máu2*

 

> Giảm hơn 47% đơn vị truyền máu trung bình (từ 1.9 còn 1.0 trên mỗi bệnh nhân)2*

Tiến hành truyền máu kịp thời khi cần thiết

*

Contact information

* This field is mandatory

*
*
*
*
*
*
*
*
*

By specifying your reason for contact we will be able to provide you with a better service.

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Final CEE consent

Đọc thêm về Philips và Masimo

The partnership

Mối quan hệ hợp tác

 

Philps và Masimo đã hợp tác để tạo nên một hướng đi mới về đo lường và theo dõi sức khỏe.

Rainbow SET Technology

Công nghệ đo rainbow SET

 

Khả năng hiển thị liên tục các thông số đo chính của bệnh nhân.

Máy theo dõi Philips IntelliVue và các thông số của Masimo đo đạc tại bệnh viện Strasbourg ở Pháp

Các bác sĩ tại bệnh viện Strasbourg ở Pháp mô tả cách máy theo dõi Philips IntelliVue và các thông số của Masimo đã giúp ích cho họ thông qua theo dõi không xâm lấn, theo dõi SpHb và quy trình làm việc thuận tiện

Philips Intellivue

Tiến sĩ Julien Pottecher

Trưởng khoa Gây mê - Chăm sóc đặc biệt & Ngoại phẫu, Bệnh viện Đại học Strasbourg, Pháp

Tham khảo


Các tuyên bố lâm sàng của Masimo được đăng trên trang web này. Tất cả nghiên cứu có sẵn tại www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/ 

(1) Transt . 2014. 5:237 DOI:19.4172/2155-9864.1000237

(2) Awada WN et al J Clin Mon it Comput. DOI 10.1007/s10877-015-9660-4.

*Quy trình Nghiên cứu: Trong mỗi nhóm, nếu các nhà nghiên cứu nhận thấy lượng SpHb có xu hướng giảm dưới 10 g/dl thì bắt đầu thực hiện truyền hồng cầu liên tục đến khi đạt 5pHb** với chiều hướng tăng trên 10 g/dl. Ngưỡng truyền máu là 10 g/dl được quyết định trước bởi quy trình nghiên cứu và có thể không phù hợp với tất cả bệnh nhân. Việc lấy mẫu máu là tương đồng đối với nhóm đối chứng và thử nghiệm. Máu động mạch được lấy từ góc tiêm 20 độ. **Việc theo dõi SpHb không có mục đích thay thế các xét nghiệm y khoa. Các mẫu máu nên được phân tích bằng các dụng cụ phòng thí nghiệm trước khi đưa ra quyết định lâm sàng.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.