StentBoost Enhanced Stent visualization

StentBoost

Enhanced Stent visualization

StentBoost is a simple, quick, and cost-effective tool to enhance stent visualization in the coronary arteries. With the StentBoost Subtract feature, you can see the stent in relation to the vessel wall as you are working.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*