Philips & Trumpf Medical Trumpf Medical OR Table

Philips & Trumpf Medical

Trumpf Medical OR Table

In Philips Hybrid OR, the Philips Allura with FlexMove in combination with the Trumpf Medical TruSystem 7500 Hybrid Plus interfaces leading edge interventional X-ray with a leading edge OR table. A reliable investment for a truly multifunctional room that supports interventional, hybrid, and open reliable procedures.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*