Interventional X-ray

Philips & Trumpf Medical

Trumpf Medical OR Table

The Philips Azurion and Allura imaging systems, in combination with the Trumpf Medical TruSystem 7500 Hybrid Plus, combines leading-edge interventional X-ray with a leading-edge OR table. A setup that will provide you with a truly multifunctional room where you can perform interventional, hybrid, and traditional surgical procedures.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*