Unique

X-ray image Processing Software

UNIQUE is an application-driven post processing software that delivers consistently uniform clinical image quality for all anatomical regions by adjusting the balance between overexposed and underexposed areas. The result is a quality X-ray image, containing all diagnostically relevant information.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*