IntelliBridge EC10 Medical device interfacing module

IntelliBridge EC10

Medical device interfacing module

How do you bring together key patient information in care environments from diverse equipment? The IntelliBridge EC10 module consolidates data from bedside devices to display on IntelliVue patient monitors and transmit to clinical and hospital information systems.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*