IntelliVue 802.11 Clinical Network

Wired and wireless networking

Clinicians rely on Philips IntelliVue patient monitors for the data they need, when they need it. And you can rely on us to help you be certain that patient data is transmitted on your terms.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*