Horizon Trends Trend measurement display

Horizon Trends

Trend measurement display

This horizontal split screen displays Horizon Trend measurements below real-time waves for enhanced information to aid clinical decision-making. Horizon Trends is built into every Philips IntelliVue patient monitor.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*