Respironics PerforMax

Full face mask

The PerforMax minimizes skin breakdown and eliminates nasal bridge discomfort by sealing around the perimeter of the face, where facial contours are smoother and pressure sensitivity is lower. Two sizes fit a wide range of patients.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*