Respironics Contour Deluxe

Nasal mask

Fully assembled with one-size fits most headgear, the Contour Deluxe is simple to set up. It fits a wide range of patients and is compatible with Digital Auto-Trak for enhanced NIV performance.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*