Respironics AF811 Oro-nasal mask

Respironics AF811

Oro-nasal mask

The Respironics AF811 oro-nasal single-use mask provides long-term comfort by combining a soft gel cushion with a gentle pliable seal. The CapStrap headgear allows stability and comfort while facilitating oral access.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*