Respironics Respi-Link Remote diagnostic system

Respironics Respi-Link

Remote diagnostic system

The Respi-Link* remote diagnostic system is a device relationship management system that enables authorized Philips support specialists to securely access certain devices via the Internet. It helps reduce downtime & on-site repair visits.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*