Clinical applications selector

3D VANE XD

MR clinical application

3D VANE XD supports imaging of the abdomen without the need for the patient to hold their breath, helping you reduce motion artifacts during free breathing¹ and improve patient comfort. With 3D VANE XD, you can now accommodate patients who are unable to hold their breath, including pediatric patients.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
mDIXON XD - Breathhold Free breathing - 3D VANE XD
  • ¹ Due to radial imaging method, compared to Philips 3D cartesian imaging method