3D ASL MR clinical application

3D ASL

MR clinical application

3D ASL enables you to consistently quantify brain perfusion with an accuracy of 15%¹ in a non-contrast manner with full brain coverage, and better background suppression². Automated calculation of color coded ASL maps is included.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*
T2w TSE 3D ASL