Breast imaging solution  MR coil

Breast imaging solution

MR coil

Tìm sản phẩm tương tự

A positioning mattress to position dS Flex coil that can be used in combination with the NVS Spine coil for breast imaging. The support enables bilateral breast MR imaging using dS SENSE.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*