Clinical applications selector

3D PelvisVIEW

MR clinical application

3D VIEW is an advanced 3D TSE technique that lets you acquire high resolution data in multiple directions, including oblique, in one scan helping you enhance your confidence when diagnosing lesions.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*