mDIXON XD FFE - Cardiac MR clinical application

mDIXON XD FFE - Cardiac

MR clinical application

Tìm sản phẩm tương tự

mDIXON XD FFE improves your fat-free imaging for high resolution scans and provides more efficient dynamic scans. With up to four image types in one single scan, including with or without fat suppression contrasts, mDIXON XD FFE will enable you to enhance your imaging strategies by simplifying your cardiac dynamic FFE procedures.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*