Clinical applications selector

mDIXON XD FFE - Breast

MR clinical application

mDIXON XD FFE improves your fat-free imaging for high resolution sequences and provides with/without fat suppression contrasts in one single scan. mDIXON XD FFE will enable you to enhance your imaging strategies by simplifying your routine FFE procedures.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
In phase Water only