Clinical applications selector

mDIXON XD FFE MultiStation - WholeBody

MR clinical application

mDIXON XD FFE MultiStation enhances fat-free imaging over large fields-of-view and in high- resolution imaging. With up to four image types in one single scan, including with or without fat suppression contrasts, mDIXON XD FFE MultiStation helps you enhance imaging strategies by simplifying your whole body FFE procedures.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*