Clinical applications selector

CardiacQuant

MR clinical application

With CardiacQuant you get access to exciting applications for cardiology, which can help in the noninvasive assessment of myocardial tissue characteristics by providing you with comprehensive graphs and pixel based, quantitative T2/R2, T2*/R2* and T1 maps in a single breathhold scan helping you to make early decisions for therapy.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
T2w Black Blood T1 Map