Clinical applications selector

DWI TSE - Brain

MR Clinical application

DWI TSE allows diffusion imaging with excellent signal-to-noise ratio and sharpness with reduced geometric distortion*, especially in challenging anatomies such as inner ear.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
DWI EPI DWI TSE
  • * Compared to DWI EPI