Cardiac MS/QF MR clinical application

Cardiac MS/QF

MR clinical application

Tìm sản phẩm tương tự

Cardiac MS/QF adds multi-slice capability to your multi-phase cine acquisitions, and supports myocardial tissue characterization by allowing for black blood imaging. Cardiac MS/QF also allows for non-invasive measurements of blood flow by including display of color-encoded flow maps.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*