Coronary Acquisition MR clinical application

Coronary Acquisition

MR clinical application

Tìm sản phẩm tương tự

Coronary Acquisition allows for non-invasive imaging of coronary arteries by displaying good contrast between myocardium and vessels by deploying 3D sequences combined with MotionTrak respiratory navigators for realtime motion correction and T2-preparation.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*