Clinical applications selector

mDIXON Quant

MR clinical application

mDIXON Quant brings a fast and simple 3D procedure for non-invasive liver fat quantification by providing high quality 3D fat fraction maps of the whole liver, even for short T2*, with high accuracy (± 3.5%) and reproducibility (± 1.4%)¹ allowing you to expand your MRI capabilities. T2*/R2* relaxation maps are provided to further help your diagnostic assessment.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
T1w FFE mDIXON Quant