EmboGuide Workflow-based embolization guidance

EmboGuide

Workflow-based embolization guidance

EmboGuide with XperCT Dual provides the first workflow-based tool to guide detection and treatment of tumors and vessel feeders to multiple lesions. One study showed EmboGuide detects 50% more feeders than standard DSA¹

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*