Philips Monitor Mounting Solutions

Double pivot arm

Mounting solution

Learn more about double pivot arm (325mm+325mm) wall mounting options, from ITD, for the IntelliVue MX500 and MX550 patient monitors.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
Features
Double pivot arm on ITD support extrusion
Double pivot arm on ITD support extrusion

ITD part number: TH.2217.991

Double pivot arm on ITD support extrusion. The mounting kit includes: adapter for ITD support extrusions, arm length 325mm+325mm, tilt and swivel unit with an adapter for IntelliVue MX500 and MX550 patient monitors.
Double pivot arm on horizontal standard runner
Double pivot arm on horizontal standard runner

ITD part number: TH.2253.991

Double pivot arm on horizontal standard runner. The mounting kit includes: adapter for ITD horizontal standard runner, arm length 325mm+325mm, tilt and swivel unit with an adapter for IntelliVue MX500 and MX550 patient monitors.
Double pivot arm on horizontal standard runner, rapid mounting
Double pivot arm on horizontal standard runner, rapid mounting

ITD part number: TH.2219.991

Double pivot arm on horizontal standard runner, rapid mounting. The mounting kit includes: adapter for ITD horizontal standard runner rapid mounting; arm length 325mm+325mm; tilt and swivel unit with an adapter for IntelliVue MX500 and MX550 patient monitors.
Double pivot arm on pole
Double pivot arm on pole

ITD part no. TH.2221.991

Double pivot arm on pole, with diameter 35-38mm. The mounting kit includes: adapter for pole D 35-38mm, arm length 325mm+325mm; tilt and swivel unit with an adapter for IntelliVue MX500 and MX550 patient monitors.
Double pivot arm on GCX wall channel
Double pivot arm on GCX wall channel

ITD part number TH.2223.991

Double pivot arm on GCX wall channel. The mounting kit includes: adapter for GCX wall channel; arm length 325mm+325mm, tilt and swivel unit with adapter for IntelliVue MX500 and MX550 monitors.

Specifications

Specifications
Specifications
Tested to
  • DIN EN 60601-1:2006
Maximum load, arm
  • 18 kg (39.6 lbs)
Maximum load, tilt and swivel unit
  • 14 kg (30.8 lbs)
Finish
  • RAL 7035; light grey, powder coated

Contact Information
 

ITD GmbH

Sportsplatzstrasse 3

84381 Johanniskirchen

Germany

E-mail: sales@itd-cart.com

URL: www.itd-cart.com

Ph: +49-89-6144 25-0

Fax: +49-89-6144 25-20