Single pivot arm (325mm) mounting options

Mounting solution

Learn more about single pivot arm (325mm) wall mounting options, from ITD, for the IntelliVue MX400 and MX450 patient monitors.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*

Specifications Xem tất cả

Specifications
Tested to
DIN EN 60601-1:2006
Maximum load, arm
23 kg (50.6 lbs)
Maximum load, tilt and swivel unit
14 kg (30.8 lbs)
Finish
RAL 7035; light grey, powder coated

Contact Information
 

ITD GmbH

Sportsplatzstrasse 3

84381 Johanniskirchen

Germany

E-mail: sales@itd-cart.com

URL: www.itd-cart.com

Ph: +49-89-6144 25-0

Fax: +49-89-6144 25-20