Single pivot arm (325mm) mounting options, with keyboard holder

Mounting solution

Learn more about single pivot arm (325mm) wall mounting options with a keyboard holder, from ITD, for the IntelliVue MP5 patient monitors.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*

Specifications Xem tất cả

Specifications
Tested to
DIN EN 60601-1:2006
Maximum load, arm
23 kg (50.6 lbs)
Maximum load, tilt and swivel unit
14 kg (30.8 lbs)
Maximum load, keyboard holder
5 kg (11 lbs), distributed load.
Finish
RAL 7035; light grey, powder coated

Contact Information
 

ITD GmbH

Sportsplatzstrasse 3

84381 Johanniskirchen

Germany

E-mail: sales@itd-cart.com

URL: www.itd-cart.com

Ph: +49-89-6144 25-0

Fax: +49-89-6144 25-20