Philips Monitor Mounting Solutions

Flat Screen Mounting Options GCX VHM-25™ Channel Mount Arm

Mounting solution

Learn more about GCX VHM-25™ Channel Mount Arm.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
Features
Flat Panel: VHM-25™ Channel Mount Arm || 1
Flat Panel: VHM-25™ Channel Mount Arm*

Flat Panel: VHM-25™ Channel Mount Arm*

GCX P/N: WS-0008-01 Kit includes: Small profile - space saving design smooth continuous surface with minimal seams for easy cleaning; tilt/swivel adjustment; portrait/landscape adjustment; 75/100 mm VESA compatible; 5-20 lb / 2.3-9.1 kg weight capacity; 12"/30.5 cm height adjustment; 14.8"/37.6 cm maximum horizontal reach; product weight: 4.6 lbs/2.1 kg.

Contact information:

GCX Corporation
3875 Cypress Drive
Petaluma, CA 94954
Email: sales@gcx.com
URL: http://www.gcx.com/philips
Ph: 707.773.1100, 800.228.2555
Fax 707.773.1180
  • *Wall Channel sold separately.