CMS ITD Mounting Solution 15'' Flat Screen

Mounting solution

Learn more about single support arm for horizontal standard runner, including post support for external rack and bracket for flat screen.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*

Specifications Xem tất cả

Additional information
TÜV Product Service
tested
Surface
RAL 7035 light grey powder coated
Post support
Aluminium natural anodized