CMS ITD CMS Flatscreen Roll Stand Mount

Mounting solution

Product number:

MNT285

Learn more about the types of mounts available for mounting the Philips CMS flatscreen, computer module and external device to an ITD Roll Stand.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*

Specifications Xem tất cả

Additional information
TÜV Product Service
tested
Max. load
50 kg / 110 lbs
Finish
Arctic white, powder coated