IntelliVue Anesthetic Gas Modules G1 - G5 ITD Pole Mount Mounting solution

IntelliVue Anesthetic Gas Modules G1 - G5 ITD Pole Mount

Mounting solution

Learn more about rigid and single support arms for support bar D 38 mm, including tilt and swivel Quickmount unit for Philips EGM with IntelliVue MP 20/30, MP40/50.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*

Contact Information:

ITD GmbH
Innovation Technik Design
Grünwalder Weg 13a
82008 Unterhaching
Germany
URL: www.itd-cart.com
Phone: +49.89.614425-0:
Fax: +49.89.614425-20