Philips Monitor Mounting Solutions

SureSigns and Vital Signs Monitor Philips SureSigns VM Monitor Roll Stand

Mounting solution

Learn more about the Roll Stand option available for the Sure Signs VM Series Patient Monitor.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
Features
Philips Sure Signs VM Roll Stand Kit || 1
Philips Sure Signs VM Roll Stand Kit

Philips Sure Signs VM Roll Stand Kit

Philips number: 989803144001 Kit includes: Roll Stand kit includes handle and basket.