Philips Monitor Mounting Solutions

SureSigns and Vital Signs Monitor Philips SureSigns VM Monitor Wall Mount

Mounting solution

Learn more about the option available to wall mount the Sure Signs VM Series Patient Monitor.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
Features
Philips Sure Signs VM Wall Mounting K... || 1
Philips Sure Signs VM Wall Mounting Kit

Philips Sure Signs VM Wall Mounting Kit

Philips number: 989803144011 Kit includes: 8" (20.3 cm) Pivot Arm. Allows for lateral positioning plus tilt/swivel adjustments. Arm mounts to GCX Wall Channel.