Philips Monitor Mounting Solutions

Avalon FM20 and FM30 ITD Flat Surface Mount

Mounting solution

Learn more about the desk mounting solution available for the Philips Avalon FM20/30 monitor.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
Features
Avalon Fetal Monitor FM20/30: Desk Mo... || 1
Avalon Fetal Monitor FM20/30: Desk Mounting Kit

Avalon Fetal Monitor FM20/30: Desk Mounting Kit

ITD part no. TS 0426.9 Kit includes: Desk adapter; mounting kit.

Specifications

Additional information
Additional information
TÜV Product Service
  • Tested
Max. load
  • 5 kg / 11 lbs
Finish
  • Mushroom powder coated

Contact Information:

ITD GmbH
Innovation Technik Design
Grünwalder Weg 13a
82008 Unterhaching
Germany
URL: www.itd-cart.com
Phone: +49.89.614425-0:
Fax: +49.89.614425-20