Philips Monitor Mounting Solutions

Avalon FM20 and FM30 GCX Avalon CTS kit for M2740A-R01 Roll stand

Mounting solution

Learn more about the options available to mount the Avalon CTS to a roll stand.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
Features
Philips Avalon CTS Mounting Kit for R... || 1
Philips Avalon CTS Mounting Kit for Roll stand M2740A R01

Philips Avalon CTS Mounting Kit for Roll stand M2740A R01

GCX p/n: PH-0042-80 Kit includes: Mounting Adapter for Mobile Products; Roll Stand sold separately.

Contact information:

GCX Corporation
3875 Cypress Drive
Petaluma, CA 94954
Email: sales@gcx.com
URL: http://www.gcx.com/philips
Ph: 707.773.1100, 800.228.2555
Fax 707.773.1180