Avalon FM20 and FM30 ITD FM20 and FM30 Cart with 3 drawers Mounting solution

Avalon FM20 and FM30 ITD FM20 and FM30 Cart with 3 drawers

Mounting solution

Learn more about a cart with 3 drawers and 1 pullout shelf available for the Philips Avalon FM20/30 monitor.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*

Specifications Show all

Additional information
TÜV Product Service
Tested
Max. load
15 kg / 33 lbs
Finish
Mushroom powder coated

Contact Information:

ITD GmbH
Innovation Technik Design
Grünwalder Weg 13a
82008 Unterhaching
Germany
URL: www.itd-cart.com
Phone: +49.89.614425-0:
Fax: +49.89.614425-20