Philips Monitor Mounting Solutions

Avalon FM20 and FM30 Philips FM20 and FM30 Bed Hanger

Mounting solution

Learn more about the bed hanger available for the Avalon FM20/30 fetal monitor.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
Features
Philips Avalon FM20/30: Bed Hanger || 1
Philips Avalon FM20/30: Bed Hanger

Philips Avalon FM20/30: Bed Hanger

M2740A B01 FM20/30 Bed Hanger Kit includes: Hook allows FM20/30 to be hung from a bed rail; rubber pads allow FM20/30 to be placed at an angle on a table.