Avalon FM40 and FM50 ITD System Cart for FM40/50 and IntelliSpace Perinatal Mounting solution

Avalon FM40 and FM50 ITD System Cart for FM40/50 and IntelliSpace Perinatal

Mounting solution

Learn more about the ITD System Cart available for FM40/50 and IntelliSpace Perinatal.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*

Specifications Show all

Additional information
TÜV Product Service
Tested
Max. load
50 kg / 110 lbs
Finish
Mushroom powder coated

Contact Information:

ITD GmbH
Innovation Technik Design
Grünwalder Weg 13a
82008 Unterhaching
Germany
URL: www.itd-cart.com
Phone: +49.89.614425-0:
Fax: +49.89.614425-20