Philips Monitor Mounting Solutions

Avalon FM40 and FM50 Avalon FM40 and FM50 CamLock kit

Mounting solution

Learn more about the mounting solutions available for the Philips Avalon FM40/50 monitor.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
Features
Avalon Fetal Monitor FM40/50: Camlock... || 1
Avalon Fetal Monitor FM40/50: Camlock Kit

Avalon Fetal Monitor FM40/50: Camlock Kit

M2740A C03 Camlock Kit includes: 4 Camlock feet; 1 lock; screws & additional hardware.