IntelliVue XDS ITD Single Display Wall Mount Mounting solution

IntelliVue XDS ITD Single Display Wall Mount

Mounting solution

Learn more about a stationary carrier system with an adapter for a Philips XDS, a tilt and swivel unit for a Philips 19" monitor and a rigid arm for a Philips MP2/X2.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*

Specifications Show all

Additional information
DIN EN 60601-1
2006 tested
ITD support extrusion
125 kg / 275 lbs
Monitor holder
14 kg / 30,9 lbs
Rigid Arm for Philips MP2/X2
10Kg / 22 lbs
Adapter for Philips XDS
5Kg / 11 lbs
Rigid arm for MP2/X2 and adapter for XDS
RAL 7035 Light grey, powder-coated
Finish, ITD support extrusion
Aluminium natural anodized*

Contact Information:

ITD GmbH
Innovation Technik Design
Grünwalder Weg 13a
82008 Unterhaching
Germany
URL: www.itd-cart.com
Phone: +49.89.614425-0:
Fax: +49.89.614425-20