Philips Monitor Mounting Solutions

IntelliVue MP2/X2 Philips Wall Channel

Mounting solution

Learn more about the available Philips Wall Channel mounting option.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
Features
Philips 19" (48.3 cm) Wall Channel Ki... || 1
Philips 19" (48.3 cm) Wall Channel Kit

Philips 19" (48.3 cm) Wall Channel Kit

M8040A #C01 Philips Wall Channel Kit Includes: 19" (48.3 cm) Wall Channel.