Philips Monitor Mounting Solutions

IntelliVue MP2/X2 GCX MP2/X2 Ambulance Mounting

Mounting solution

Learn more about the option available for mounting the IntelliVue MP2/X2 patient monitor to an ambulance horizontal or vertical surface.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
Features
IntelliVue MP2/X2: Ambulance Mount || 1
IntelliVue MP2/X2: Ambulance Mount

IntelliVue MP2/X2: Ambulance Mount

GCX P/N: PH-0062-84 Kit Includes: Latching Ambulance Mount for MP2/X2; hardware for mounting to a horizontal (counter) or vertical (wall) surface.

Contact information:

GCX Corporation
3875 Cypress Drive
Petaluma, CA 94954
Email: sales@gcx.com
URL: http://www.gcx.com/philips
Ph: 707.773.1100, 800.228.2555
Fax 707.773.1180