IntelliVue MP2/X2 ITD Bed Hanger

Mounting solution

Learn more about bed hanger for placing the Philips IntelliVue MP2/X2 patient monitor on the bed foodboard, headboard or horizontal standard runner.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*

Specifications Xem tất cả

Additional information
DIN EN 60601-1
2006 tested
Maximum load, bed hanger for MP2/X2
5 kg / 11 lbs
Finish
RAL 7035 light grey, powder-coated*

Contact Information:

ITD GmbH
Innovation Technik Design
Grünwalder Weg 13a
82008 Unterhaching
Germany
URL: www.itd-cart.com
Phone: +49.89.614425-0:
Fax: +49.89.614425-20