IntelliVue MP2/X2 ITD Rigid Arm Wall Mount

Mounting solution

Product number:

MNT210

Learn more about the rigid arms available for a Philips IntelliVue MP2/X2 patient monitor and for power supply.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*