Philips Monitor Mounting Solutions

IntelliVue MP2/X2 ITD Rigid Arm Wall Mount

Mounting solution

Learn more about the rigid arms available for a Philips IntelliVue MP2/X2 patient monitor and for power supply.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
Features
Rigid arm on ITD support extrusion: M... || 1
Rigid arm on ITD support extrusion: Mounting kit

Rigid arm on ITD support extrusion: Mounting kit

ITD part no. TS.6283.991 Kit includes: Adapter for ITD support extrusion; adapter for Philips IntelliVue MP2/X2 patient monitor; arm, length 96mm; adapter with cable hook for power supply. (Additional information: DIN EN 60601-1: 2006 tested; maximum load, adapter for MP2/X2: 5 kg / 11 lbs; maximum load, adapter for power supply: 5 kg / 11 lbs; finish: RAL 7035 light grey, powder-coated.)
Rigid arm on horizontal standard runn... || 1
Rigid arm on horizontal standard runner: Mounting kit

Rigid arm on horizontal standard runner: Mounting kit

ITD part no. TS.6284.991 Kit includes: Adapter for horizontal standard runner; adapter for Philips IntelliVue MP2/X2 patient monitor; arm, length 140mm; adapter with cable hook for power supply. (Additional information: DIN EN 60601-1: 2006 tested; maximum load, adapter for MP2/X2: 5 kg / 11 lbs; maximum load, adapter for power supply: 5 kg / 11 lbs; finish: RAL 7035 light grey, powder-coated.)
Rigid arm on support bar D 25-42mm: M... || 1
Rigid arm on support bar D 25-42mm: Mounting kit

Rigid arm on support bar D 25-42mm: Mounting kit

ITD part no. TS.6285.991 Kit includes: Adapter for support bar D 25-42mm; adapter for Philips IntelliVue MP2/X2 patient monitor; arm, length 128mm; adapter with cable hook for power supply. (Additional information: DIN EN 60601-1: 2006 tested; maximum load, adapter for MP2/X2: 5 kg / 11 lbs; maximum load, adapter for power supply: 5 kg / 11 lbs; finish: RAL 7035 light grey, powder-coated.)

Contact information:

GCX Corporation
3875 Cypress Drive
Petaluma, CA 94954
Email: sales@gcx.com
URL: http://www.gcx.com/philips
Ph: 707.773.1100, 800.228.2555
Fax 707.773.1180