Philips Monitor Mounting Solutions

IntelliVue MP5/MP5T GCX MP5/MP5T Bed Hanger

Mounting solution

Learn more about the option available for mounting the IntelliVue MP5 patient monitor to bed headboard or footboard

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
Features
InvelliVue MP5: Bed Hook Mount || 1
InvelliVue MP5: Bed Hook Mount

InvelliVue MP5: Bed Hook Mount

GCX P/N: PH-0061-90 Kit Includes: Hook allows MP5 to be hung on a headboard or footboard.

Contact information:

GCX Corporation
3875 Cypress Drive
Petaluma, CA 94954
Email: sales@gcx.com
URL: http://www.gcx.com/philips
Ph: 707.773.1100, 800.228.2555
Fax 707.773.1180