Philips Monitor Mounting Solutions

IntelliVue MP20/MP30 ITD Pivot Arm Wall Mount

Mounting solution

Learn more about the single support arms available for Philips IntelliVue MP20/30 monitors.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
Features
Single support arm on ITD support ext... || 1
Single support arm on ITD support extrusion: Mounting kit

Single support arm on ITD support extrusion: Mounting kit

ITD part no. TS.6251.991 Kit includes: Adapter for ITD support extrusion; arm, length 224mm; cable hook; Tilt and swivel unit with an adapter for Philips IntelliVue MP20/30. (Additional information: DIN EN 60601-1:2006 tested; maximum load: 23 kg / 50,6 lbs; maximum load, tilt and swivel unit: 14 kg / 30,8 lbs; finish, tilt and swivel unit, single support arm and adapter for ITD support extrusion: RAL 7035 light grey, powder-coated.)
Single support arm on horizontal stan... || 1
Single support arm on horizontal standard runner: Mounting kit

Single support arm on horizontal standard runner: Mounting kit

ITD part no. TS.6255.991 Kit includes: Adapter for horizontal standard runner; arm, length 224mm; cable hook; tilt and swivel unit with an adapter for Philips IntelliVue MP20/30. (Additional information: DIN EN 60601-1:2006 tested; maximum load, support arm: 23 kg / 50,7 lbs; maximum load, tilt and swivel unit: 14 kg / 30,8 lbs; finish, tilt and swivel unit, single support arm und adapter for horizontal standard runner: RAL 7035 light grey, powder-coated.)
Single support arm on support bar D 2... || 1
Single support arm on support bar D 25-42mm: Mounting kit

Single support arm on support bar D 25-42mm: Mounting kit

ITD part no. TS.6249.991 Kit includes: Adapter for support bar D 25-42mm; arm, length 224mm; cable hook; tilt and swivel unit with an adapter for Philips IntelliVue MP20/30. (Additional information: DIN EN 60601-1:2006 tested; maximum load: 23 kg / 50,6 lbs; maximum load, tilt and swivel unit: 14 kg / 30,8 lbs; finish, tilt and swivel unit, single support arm and adapter for support bar: RAL 7035 light grey, powder-coated.)
Single support arm on GCX wall channe... || 1
Single support arm on GCX wall channel: Mounting kit

Single support arm on GCX wall channel: Mounting kit

ITD part no. TS.6253.991 Kit includes: Adapter for GCX wall channel; arm, length 320mm; cable hook; tilt and swivel unit with an adapter for Philips IntelliVue MP20/30. (Additional information: DIN EN 60601-1:2006 tested; maximum load: 23 kg / 50,6 lbs; maximum load, tilt and swivel unit: 14 kg / 30,8 lbs; finish, tilt and swivel unit, single support arm and adapter for support bar: RAL 7035 light grey, powder-coated.)

Contact Information:

ITD GmbH
Innovation Technik Design
Grünwalder Weg 13a
82008 Unterhaching
Germany
URL: www.itd-cart.com
Phone: +49.89.614425-0:
Fax: +49.89.614425-20