Philips Monitor Mounting Solutions

IntelliVue MP20/MP30 GCX Variable Height Wall Mount

Mounting solution

Learn more about the options available to mount the IntelliVue MP20/30 on a wall.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
Features
IntelliVue MP20/30: VHC Variable Heig... || 1
IntelliVue MP20/30: VHC Variable Height Channel and 12"(300mm) Support Arm

IntelliVue MP20/30: VHC Variable Height Channel and 12"(300mm) Support Arm

The configuration shown requires: GCX P/N: FWM-0001-31; 24"(600mm) Variable Height Channel with 8-13 lb.(60N) counterbalance and 8"(200mm) vertical travel; GCX P/N: AG-0018-21; 12"(300mm) M Series Pivot Arm Kit.
IntelliVue MP20/30: VHC Variable Heig... || 1
IntelliVue MP20/30: VHC Variable Height Channel and 8"(200mm) Support Arm

IntelliVue MP20/30: VHC Variable Height Channel and 8"(200mm) Support Arm

The configuration shown requires: GCX P/N: FWM-0001-31: 24"(600mm) Variable Height Channel with 8-13 lb.(60N) counterbalance and 8"(200mm) vertical travel; GCX P/N: AG-0018-22; 8"(200mm) M Series Pivot Arm Kit.

Contact information:

GCX Corporation
3875 Cypress Drive
Petaluma, CA 94954
Email: sales@gcx.com
URL: http://www.gcx.com/philips
Ph: 707.773.1100, 800.228.2555
Fax 707.773.1180